Mistrz Yip Man

Pierwsza udokumentowana postać to lekarz żyjący w Foshan – Leung Jan. Żyjący w XIX wieku, całą wiedzę przekazał swoim synom: Chan Wah Shun, oraz Leung Bik. Ostatnim uczniem był Yip Man, który po przeprowadzce do Hong Kongu w 1950 roku otworzył pierwszą, ogólnodostępną szkołę Wing Tsun gdzie nauczał wielu późniejszych mistrzów takich jak Sijo Leung Ting oraz gwiazdy kina (Bruce Lee).

Sijo Leung Ting

Sijo Leung Ting był jednym z ostatnich uczniów mistrza Yip Man’a, po jego śmierci został spadkobiercą systemu i kontynuatorem popularyzacji Wing Tsun na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, iż Sijo Leung Ting towarzyszył Mistrzowi Yip Manowi do ostatnich dni mógł się nauczyć pełnego, najbardziej zaawansowanego systemu i zmodyfikowanego pod kątem walki. Metoda ta znacznie różni się od wcześniejszych przekazów i jest wynikiem kilkudziesięciu lat treningów oraz doświadczeń zebranych podczas walk stoczonych przez mistrza Yip Mana w Hongkongu oraz Fatshan. 

Si Kung Norbert Máday

Nauczycielem polskich instruktorów Wing Tsun jest Si Kung Norbert Máday (9. stopień mistrzowski), który co miesiąc organizuje w Polsce seminaria dla instruktorów i uczniów. Jest on prywatnym uczniem Sijo Leung Tinga od 1989 roku oraz założycielem kwatery głównej East European Wing Tsun Organisation w Kecskemét na południu Węgier.

Sifu Andrzej Kominek

Sifu Andrzej Kominek (5. stopień mistrzowski) ćwiczy Wing Tsun od 2004 roku, jest instruktorem  wrocławskiej sekcji Wing Tsun oraz głównym instruktorem na województwa dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie. Od 2009 roku jest uczniem SiKunga Norberta Mádaya.